FANDOM


เรือทุกลำที่ได้รับการรีโมเดลจะได้รับสกิลหลังจากผ่านการเสริมความแข็งแกร่งครบทุกอย่างและไปปลดล็อคสกิลที่โรงงานอัพเกรด เมื่อเข้าไปที่ปลดล็อคสกิล เลือกเรือที่ผู้การต้องการปลดล็อคสกิลและกดปลดล็อคสกิล หลังจากที่เรือได้รับการปลดล็อคสกิลแล้วค่าทุกอย่างที่ได้ทำการเสริมความแข็งแกร่งมาจะถูกรีเซ็ทกลับไปเหลือ ณ จุดเริ่มต้น. สกิลเหล่านี้สามารถอัพเกรดได้หลังจากการเสริมความแข็งแกร่งครบอีกรอบและเช่นเดียวกัน เมื่อทำการอัพเกรดสกิลแล้วค่าเสริมความแข็งแกร่งก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกรอบ ผู้การสามารถอัพเกรดสกิลได้ถึง 3 ครั้ง.

สำหรับเรือที่มีสกิลมากกว่า 1 รูปแบบขึ้นไป ผู้การจะสามารถเลือกสลับสกิลเป็นอีกรูปแบบได้ โดยจะต้องมีค่าเสริมความแกร่งเต็มเสียก่อน และเมื่อสลับเปลี่ยนสกิลแล้วก็จะทำให้ค่าเสริมความแกร่งที่สะสมมากลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกรอบ โดยสกิลที่ถุกสลับเปลี่ยนเข้ามาใหม่จะมีเลเวลเท่ากับสกิลที่ถูกสลับออกไปเสมอ

ทักษะมีอยู่ทั้งหมด 4แบบดังนี้:

  • Buff : หมายถึงผลสกิลที่เสริมผลด้านดีให้แก่ตนเอง, เรือในกองเรือลำอื่นหรือทั้งสองอย่าง โดยส่วนใหญ่เมื่อแสดงผลมักแสดงสัญลักษณ์ในรูปลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นบนเรือลำที่ได้ผลบัฟและแสดงไอคอนของบัฟนั้นๆทางฝั่งเรา (แต่บางสกิลก็ไม่แสดง) บัฟส่วนใหญ่จะแสดงผลเมื่อเริ่มต่อสู้และส่งผลไปจนกระทั่งจบการต่อสู้ หรือทั้งด่าน ซึ่งมักจะเสริมผลในด้านหลักด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
  • Debuff หรือ Negative Buff : หมายถึงผลสกิลที่เสริมผลด้านลบแก่ศัตรู โดยส่วนใหญ่เมื่อแสดงผลมักแสดงสัญลักษณ์ในรูปลูกศรสีแดงชี้ลงเมื่อ บัฟส่วนใหญ่จะแสดงผลเมื่อเริ่มต่อสู้และส่งผลไปจนกระทั่งจบการต่อสู้ ซึ่งมักจะลดผลในด้านหลักด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
  • Debuff on Own Squadron :: หมายถึงบัฟประเภทที่ส่งผลเสียให้แก่ทีมตนเอง เช่น สกิล Jinx ของ William D. Porter เป็นต้น
  • Triggered : หมายถึงสกิลที่แสดงผลได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น "เมื่อโจมตี" หรือ "เมื่อถูกโจมตี" เป็นต้น) โดยส่วนใหญ่เมื่อสกิลประเภทนี้แสดงผลจะมีฉากคั่นขึ้นมาประกาศว่าได้ทำการแสดงผลแล้ว ซึ่งสกิลประเภทนี้มักมีเงื่อนไขเชื่อมโยงอยู่กับการต่อสู้เสมอและในบางสกิลก็จะมีด่านเป็นตัวกำหนดด้วย
  • Passive: เป็นผลสกิลติดตัวที่คงอยู่ตลอดเวลา ไม่แสดงผลให้เห็นในการต่อสู้ให้ทราบ โดยบางครั้งก็จะแสดงค่าสถานะที่เพิ่มบนกระดานค่าสถานะในเกมส์ (เช่น พลังชีวิต, เกราะ, โชค, ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ เป็นต้น)หรือบางครั้งก็จะไม่แสดง (เช่น ค่าคริติคอล, ค่าความแม่นย หรือสถานะพิเศษอื่นๆ เป็นต้น)
รายชื่อของสกิล
 เรือเจ้าของสกิล  ชื่อสกิล

ประเภทของสกิล

 ผลจากสกิล: เลเวล1/เลเวล2/เลเวล3

Ship girl 1001
Hood

Glory of the

Royal Navy

Buff เมื่อตั้งฮู้ดเป็นเรือธง

เพิ่มโอกาสที่ฮู้ดจะโดนยิงติดคริติคอล
10%/15%/20%
เพิ่มโอกาสยิงคริติคอลให้เรือสัญชาติอังกฤษ
10%/15%/20%
และเพิ่มโอกาสยิงคริติคอล
ให้เรือที่ไม่ใช่สัญชาติอังกฤษ
5%/7.5%/10%

Royal Cruise
Buff เพิ่มความเร็วเรือในกองเรือทุกลำ 2/3/4 หน่วย

Ship girl 1004
Ise

Cluster Dispersion B Debuff ช่วงโจมตีชิงน่านฟ้า (Aerial Combat)

ลดความแม่นยำของเครื่องบินทิ้งระเบิด
ฝ่ายศัตรู -10%/15%/20% 

Ship girl 1005
Hyuga

Cluster Dispersion T Debuff ช่วงโจมตีชิงน่านฟ้า (Aerial Combat)

ลดความแม่นยำของเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
ฝ่ายศัตรู -10%/15%/20%

Ship girl 1006
Bismarck

Flagship Killer
Triggered เมื่อตั้งบิสมาร์คเป็นเรือธง

มีโอกาส 10%/20%/30%
ที่เธอจะโจมตีเรือธงศัตรู
และทำดาเมจเสริมทะลุค่าป้องกัน
10/20/30 หน่วย
โดยการโจมตีดังกล่าวจะโดนเป้าหมายแน่นอน

Unsinkable Battleship
Passive เมื่อพลังชีวิตเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 50%

จะมีผลให้ความเสียหายที่ตนเองได้รับทุกชนิด
ถูกลดลง -4/6/8 หน่วย

Ship girl 1007
Tirpitz

Lonely Queen

of the North

Debuff เมื่อตั้งเทียร์พิตซ์เป็นเรือธง

มีผลลดค่าความแม่นยำและลดค่าหลบหลีก
ของกองเรือศัตรู -4/6/8 หน่วย
เมื่อลงต่อสู้ใน World 6 สกิลจะแสดงผลได้
โดยที่เทียร์พิตซ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือธง

Ship girl 1008
Nelson

Big Seven Triggered ในช่วงยิงปืนใหญ่ มีโอกาส 15%/15%/20%

ที่จะยิงโจมตี 1/2/2 เป้าหมาย
ในรูปแบบ Multi-Attack (ย้ายเป้าได้)
โดยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8%/12%/16%

Ship girl 1009
Rodney

Big Seven
Triggered ในช่วงยิงปืนใหญ่ มีโอกาส 15%/15%/20%

ที่จะยิงโจมตี 1/2/2 เป้าหมาย
ในรูปแบบ Multi-Attack (ย้ายเป้าได้)
โดยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8%/12%/16%

Revenge
Buff & Debuff ค่าดาเมจที่ตนเองทำได้เพิ่มขึ้น 5%/6%/7%

และศัตรูที่ถูกยิงใส่จะได้รับผลดีบัฟ
โดนลดค่าโจมตีปืนใหญ่ -5/10/15 หน่วย

Ship girl 1010
Prince of Wales

Atlantic Charter
Buff เรือสัญชาติ อเมริกา และ อังกฤษ

ได้รับผลเพิ่มความแม่นยำ 3/5/7 หน่วย
โดยตนเองได้รับผลนี้ 2เท่า
เมื่อถูกติดตั้งเป็น เรือธง

Decisive Blow
Buff & Debuff ค่าดาเมจที่ตนเองทำได้เพิ่มขึ้น 2%/3%/4%

และศัตรูที่ถูกยิงใส่จะได้รับผลดีบัฟ
โดนลดค่าเกราะป้องกันและอัตราการหลบหลีก
-4/7/10 หน่วย

Ship girl 1011
Nevada

Fortified Defence

Triggered ตลอดช่วงการต่อสู้

เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส 20%/35%/50%
ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับลง 50%
และการถูกโจมตีครั้งนั้นจะไม่แสดงผลคริติคอล
โดยผลสกิลนี้จะแสดงผลหลังการลดดาเมจของ
ระบบป้องกันเรือ

Ship girl 1012
Oklahoma

Fortified Defence

Triggered ตลอดช่วงการต่อสู้

เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส 20%/35%/50%
ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับลง 50%
และการถูกโจมตีครั้งนั้นจะไม่แสดงผลคริติคอล
โดยผลสกิลนี้จะแสดงผลหลังการลดดาเมจของ
ระบบป้องกันเรือ

Ship girl 1013
Andrea Doria

Lucky Star

Passive เพิ่มค่าความโชคดีให้ตนเอง  5/10/15 หน่วย

เมื่อโจมตี จะเพิ่มพลังพลังโจมตีปืนใหญ่
40%/60%/80% ของค่าความโชคดีที่มี
และเมื่อถูกโจมตี จะเพิ่มอัตราการหลบหลีก
40%/60%/80% ของค่าความโชคดีที่มี

Ship girl 1018
Renown

Final Glory Buff เริ่มวัดระยะทางเริ่มจากจุดเริ่มต้น

โดยทุก 1 โหนดที่เคลื่อนที่ผ่าน
(รวมถึงโหนดเปล่า, โหนดทรัพยากร,
และ โหนดเสียทรัพยากร)
เพิ่มพลังปืนใหญ่, เกราะ,
ค่าต่อต้านอากาศยาน, ความแม่นยำ,
อัตราการหลบหลีก และ อัตราคริติคอล
1/2/3 หน่วย สูงสุด 4 ระดับ (4/8/12)
ในการซ้อมรบและการรบภาคสนาม
บัฟจากสกิลนี้จะแสดงผลอยู่ที่ระดับ 1

29-knot-Nelson
Buff ในการโจมตีรอบแรก

เธอจะเล็งเรือขนาดใหญ่เป็นลำดับแรก
โดยเพิ่มค่าแม่นยำ 8/9/10 หน่วย
และเพิ่มค่าดาเมจสุดท้าย 10%/15%/20%

Ship girl 1019
Repulse

Dusk of Malaya

Buff

เริ่มวัดระยะทางเริ่มจากโหนดบอส
โดยทุก 1 โหนดที่อยู่ห่างจากโหนดบอส
(รวมถึงโหนดเปล่า, โหนดทรัพยากร,
และ โหนดเสียทรัพยากร)
เพิ่มพลังปืนใหญ่, เกราะ,
ค่าต่อต้านอากาศยาน, ความแม่นยำ,
อัตราการหลบหลีก และ อัตราคริติคอล
1/2/3 หน่วย สูงสุด 4 ระดับ (4/8/12)
และลดลง 1 ระดับ ต่อ 1 โหนด
ที่เคลื่อนที่เข้าใกล้โหนดบอส
ในการซ้อมรบและการรบภาคสนาม
บัฟจากสกิลนี้จะแสดงผลอยู่ที่ระดับ 4

Ship girl 22
Akagi

Surprise Debuff เมื่อตั้งเป็นเรือธงและค้นพบกองเรือศัตรู

สกิลจะลดค่าต่อต้านอากาศยานศัตรูทั้งกองเรือ
10%/20%/30%

Fate of the Five Minutes
??? เมื่ออาคากิมีจำนวนเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด

มากกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด
พลังโจมตีของเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
เพิ่มขึ้น 15%/20%/25%
และพลังโจมตีของเครื่องบินทิ้งระเบิด
ลดลง 15%/20%/25%
เมื่ออาคากิมีจำนวนเครื่องบินทิ้งระเบิด
มากกว่าเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
พลังโจมตีของเครื่องบินทิ้งระเบิด
เพิ่มขึ้น 15%/20%/25%
และพลังโจมตีของเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
ลดลง 15%/20%/25%

Ship girl 1026
Argus

Dawn of
Aerial Warfare

Buff เรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำในกองเรือ

ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2%/4%/6%
และหากเป็นเรือสัญชาติอังกฤษ
จะได้รับผลเพิ่มขึ้นเป็น 4%/7%/10%

Ship girl 1027
Langley

Aircraft Carrier
Pioneer

Buff เมื่ออยู่ในโหมดการซ้อมรอบ

เรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำในกองเรือ
ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2%/4%/6%
และหากเป็นเรือสัญชาติอเมริกัน
จะได้รับผลเพิ่มขึ้นเป็น 4%/8%/12%

Ship girl 1028
Ranger

Ammunition
Maintenance

Passive เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดของเธอ

ถูกลดพลังโจมตีลง 50%
แต่เครื่องบินทิ้งระเบิดของเธอ
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10%/18%/25%

Ship girl 1029
Lexington

Aeronautics Pioneer

Buff เพิ่มพลังโจมตีให้เครื่องบิน (ยกเว้น Fighter)

ของเธอและเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ติดกัน
7%/11%/15%
โดยค่าที่เพิ่มคิดก่อนปะทะเกราะเป้าหมาย
และผลสกิลนี้
ไม่ทับซ้อนกับสกิลเดียวกันจากเรือลำอื่น
โดยแสดงผลเฉพาะสกิลที่เลเวลสูงกว่าเท่านั้น

Ship girl 1030
Saratoga

Aeronautics Pioneer
Buff เพิ่มพลังโจมตีให้เครื่องบิน (ยกเว้น Fighter)

ของเธอและเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ติดกัน
7%/11%/15%
โดยค่าที่เพิ่มคิดก่อนปะทะเกราะเป้าหมาย
และผลสกิลนี้
ไม่ทับซ้อนกับสกิลเดียวกันจากเรือลำอื่น
โดยแสดงผลเฉพาะสกิลที่เลเวลสูงกว่าเท่านั้น

Robin
Buff เพิ่มพลังโจมตีให้เครื่องบิน (ยกเว้น Fighter)

ของเธอ 3%/5%/7%
x
[จำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินในกองเรือ
ยกเว้นซาราโทก้า]

Ship girl 1032
Takao

Torpedo Reloading

Passive ค่าตอร์ปิโดในขณะต่อสู้

เพิ่มขึ้น 20%/28%/36%

Ship girl 1033
Atago

Night Battle Flagship

ฺBuff เพิ่มค่าตอร์ปิโดให้แก่กองเรือ 3%/4%/5%

และเพิ่มค่าค้นหาให้แก่เรือแต่ละลำ 1/2/3 หน่วย

Ship girl 1034
Maya

Floating
Anti-Air Fortress

ฺBuff เพิ่มค่าต่อต้านอากาศยาน

ให้แก่ตนเองและเรือด้านข้าง 3/6/9 หน่วย
และเพิ่มค่าตอร์ปิโดให้ตนเอง 9%/12%/15%

Ship girl 1035
Chokai

Eighth Fleet

ฺBuff เมื่อตั้งโจไคเป็นเรือธง

จะเพิ่มค่าแม่นยำ 4/5/6 หน่วย
และโอกาสคริติคอล 4%/5%/6%
ให้แก่เรือลาดตระเวนหนัก
และเรือลาดตระเวนเบาในกองเรือ

Ship girl 1036
Hipper

Camouflage Surprise Triggered ในขณะต่อสู้ฮิปเปอร์มีโอกาส

10%/20%/30% ที่จะเล็งโจมตีเรือพิฆาต
และจะยิงโดนเป้าหมายแน่นอน

Ship girl 1037
Blücher

Mysterious Confidence

Passive การโจมตีของเธอมีโอกาสติดคริติคอล

เพิ่มขึ้น 20/30/40% ในตลอดเส้นทางทั้งด่าน
และโอกาสที่เธอจะโดนโจมตีคริติคอล
ก็เพิ่มขึ้น 20/30/40% ด้วยเช่นกัน

Ship girl 1038
Prinz Eugen

Battlefront Defense

Triggered ในระหว่างช่วงยิงต่อสู้ เธอมีโอกาส 50%

ที่จะรับความเสียหายแทนเรือลำใกล้เคียง
และลดดาเมจที่ได้รับลง 40/60/80%
(สกิลไม่แสดงผล หากปริ๊นซ์ออยเกน
เสียหายอย่างหนักหรือล่าถอย)
ดาเมจที่รับจะถูกหักลดลง
ตามค่าเกราะของปริ๊นซ์ออยเกน
และอัตราหลบหลีกสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับเรือที่ถูกป้องกัน
โดยสกิลแสดงผลได้แค่
ครั้งเดียวต่อโหนดเท่านั้น
และสกิลนี้สามารถแสดงผลกับตนเองได้

Phoenix
Passive นำค่าโชคของเรือทุกลำ

ในกองเรือมาคำนวนรวมกัน
โดยทุกค่าโชค 20/20/10 หน่วย
จะเพิ่มค่าเกราะให้ตัวเธอเอง 1 หน่วย
และทุกค่าโชค 20/10/10 หน่วย
จะเพิ่มค่าปืนใหญ่ให้ตัวเธอเอง 1 หน่วย

Ship girl 1039
Wichita

Full Broadside

Passive & Triggered เพิ่มโอกาสคริติคอล 8/12/16% แบบถาวร, 

เมื่อโจมตีและติดคริติคอล
จะนับเป็นการแสดงผลสกิล
และทำดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น 10/20/30%

Ship girl 1040
Quincy

High-speed Shelling

Triggered มีโอกาส 20%/30%/40%

ที่จะโจมตีรุนแรงขึ้น 1.2/1.3/1.4เท่า

Flagship Killer

(Accidental)

Triggered มีโอกาส 10/20/30%

ที่เธอจะโจมตีเรือธงศัตรู
และทำดาเมจเสริมทะลุค่าป้องกัน
10/20/30 หน่วย
โดยการโจมตีดังกล่าวจะโดนเป้าหมายแน่นอน

Ship girl 1041
Tenryu

Expedition Convoy

Passive

(ภารกิจสำรวจ)

เมื่อตั้งเทนริวเป็นเรือธง

เพิ่มทรัพยากรที่กองเรือนั้นจะได้
หลังจากการส่งสำรวจ 4%/6%/8%

Ship girl 1042
Tatsuta

Expedition Guard Passive

(ภารกิจสำรวจ)

เมื่อตั้งทัตสึตะเป็นเรือธง

เพิ่มโอกาส Great Success ที่กองเรือนั้นจะได้
หลังจากการส่งสำรวจ 4%/6%/8%

Ship girl 1045
Isuzu

Air & Submarine in One Passive เมื่อใส่ปืนต่อต้านอากาศยาน (AA Gun) 

จะถือว่าอุปกรณ์ดังเกล่า
เป็นอุปกรณ์ต่อต้านเรือดำน้ำ
และ 40/60/80%
ของค่าต่อต้านอากาศยานจากอุปกรณ์นั้น
จะถูกนับเพิ่มเป็นค่าต่อเรือดำน้ำด้วย
เมื่อใส่อุปกรณ์ต่อต้านเรือดำน้ำ
(Depth Charge) จะถือว่าอุปกรณ์ดังเกล่า
เป็นปืนต่อต้านอากาศยาน
และ 40/60/80%
ของค่าต่อต้านเรือดำน้ำจากอุปกรณ์นั้น
จะถูกนับเพิ่มเป็นค่าต่อต้านอากาศยานด้วย

Ship girl 1046
Yubari

Experiment Platform Passive อุปกรณ์ที่ยูบาริสวมใส่ทั้งหมด

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 130%/145%/160%

Ship girl 1047
Königsberg

Depredation Passive เมื่อโจมตีใส่เรือศัตรู

และความเร็วเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากัน
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ตนเอง 4%/8%/12%
เมื่อถูกโจมตีโดยเรือศัตรู
และความเร็วเรือที่โจมตีมากกว่าหรือเท่ากัน
เพิ่มโอกาสหลบหลีกให้ตนเอง 4%/8%/12%

Ship girl 1048
Karlsruhe

Depredation Passive เมื่อโจมตีใส่เรือศัตรู

และความเร็วเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากัน
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ตนเอง 4%/8%/12%
เมื่อถูกโจมตีโดยเรือศัตรู
และความเร็วเรือที่โจมตีมากกว่าหรือเท่ากัน
เพิ่มโอกาสหลบหลีกให้ตนเอง 4%/8%/12%

Ship girl 1049
Köln

Depredation Passive เมื่อโจมตีใส่เรือศัตรู

และความเร็วเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากัน
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ตนเอง 4%/8%/12%
เมื่อถูกโจมตีโดยเรือศัตรู
และความเร็วเรือที่โจมตีมากกว่าหรือเท่ากัน
เพิ่มโอกาสหลบหลีกให้ตนเอง 4%/8%/12%

Ship girl 1054
Chongqing

Anti-air Camouflage Passive ลดความเสียหายที่ตนเองจะได้รับ

จากการโจมตีทางอากาศ 40%/60%/80%

Ship girl 1055
Omaha

Ocean Patrol Passive เพิ่มค่าค้นหาให้ตนเอง 5/7/9 หน่วย

และเมื่อโจมตีเรือพิฆาต, เรือลาดตระเวณเบา
และเรือดำน้ำ จะเพิ่มค่าความแม่นยำให้ตนเอง 3%/5%/7%

Ship girl 1056
Atlanta

Anti-air Defence

Buff เพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานให้แก่ตนเอง

และเรือลำที่อยู่ติดกัน 10/20/30 หน่วย

Ship girl 1058
O'Higgins

High-speed Shelling

Triggered มีโอกาส 20%/30%/40%

ที่จะโจมตีรุนแรงขึ้น 1.2/1.3/1.4เท่า

Ship girl 1059
Helena

Intelligence Analysis

Buff เพิ่มค่าค้นหาและค่าความแม่นยำ 3/4/5 หน่วย

ให้แก่เรือทุกลำในกองเรือ

Six-Inch Machine Cannon

Triggered ในช่วงเวลากลางคืน มีโอกาส 5/15/25%

ที่จะทำการยิงโจมตีต่อเนื่อง 3 เป้าหมาย
ในรูปแบบ Multi-Attack (ย้ายเป้าได้)
โดยสร้างความเสียหาย 50% จากค่าโจมตีปืนใหญ่

Ship girl 1060
Ninghai

Fleet Training

Buff เรือทุกลำในกองเรือ

ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 3%/5%/7%

Ship girl 1061
Pinghai

Target Indication

Buff เพิ่มความแม่นยำให้กับเธอและเรือทุกลำ

ที่อยู่ตำแหน่งถัดลงไปด้านล่างของเธอ 3/5/7 หน่วย

Ship girl 1062
Roberts

Fire Support

Passive เพิ่มค่าพลังปืนใหญ่ระหว่าง

15%/20%/25% ถึง 30%/40%/50%
และเพิ่มค่าแม่นยำระหว่าง
5/8/10 ถึง 10/15/20 หน่วย
ให้แก่ตนเอง โดยค่าบัฟจะเพิ่มสูงขึ้น
ตามความเร็วเฉลี่ยของกองเรือ
ซึ่งยิ่งช้าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

Ship girl 1063
Abercrombie

Fire Support

Passive เพิ่มค่าพลังปืนใหญ่ระหว่าง

15%/20%/25% ถึง 30%/40%/50%
และเพิ่มค่าแม่นยำระหว่าง
5/8/10 ถึง 10/15/20 หน่วย
ให้แก่ตนเอง โดยค่าบัฟจะเพิ่มสูงขึ้น
ตามความเร็วเฉลี่ยของกองเรือ
ซึ่งยิ่งช้าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

Ship girl 1064
Fubuki

Torpedo Squadron

Buff ฟุบุกิมีโอกาสที่จะทำดาเมจคริติคอล

จากการยิงตอร์ปิโดเพิ่มขึ้น 12%/21%/30%
และเมื่อในกองเรือมี
เรือพิฆาตชั้นพิเศษ (特型 Tokugata)
ได้แก่ ฟุบุกิคลาส, อายานามิคลาส
และ อาคัทสึกิคลาส ตั้งแต่ 4 ลำ ขึ้นไป
จะมีผลเพิ่มค่าตอร์ปิโด, อัตราการหลบหลีก
และค่าความแม่นยำ 3/5/7 หน่วย
ให้แก่เรือพิฆาตชั้นพิเศษเหล่านั้น

Ship girl 1065
Shirayuki

Strong Bond

Triggered & Buff ในช่วงยิงต่อสู้ มีโอกาส 30/40/50%

ที่เมื่อ เรือพิฆาตชั้นพิเศษ (特型 Tokugata)
ได้แก่ ฟุบุกิคลาส, อายานามิคลาส
และ อาคัทสึกิคลาส ถูกโจมตี
ชิรายูกิจะเคลื่อนตัวไปรับดาเมจแทน
และไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากดาเมจนั้น
โดยสกิลแสดงผลได้แค่ 1 ครั้ง ต่อ 1 โหนด
หากมีฟุบุกิเป็นเรือธง
ชิรายูกิและฟุบุกิจะได้รับค่าเกราะ
เพิ่มขึ้น 2/4/6 หน่วย

Ship girl 1068
Akatsuki

Forcible Reconnaissance

Buff ในช่วงเวลากลางคืน เรือทุกลำในกองเรือ

ได้รับค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้น 4/7/10 หน่วย
และศัตรูจะมีโอกาสเล็งโจมตีอาคัทสึกิ
เพิ่มขึ้น 20%/30%/40%

Ship girl 1069
Verniy

Phoenix's Guarding

Buff ตนเองและเรือลำที่อยู่ตำแหน่งเหนือเธอ 1 ลำ

ได้รับค่าเกราะ, ค่าต่อต้านอากาศยาน,
และอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น 6/9/12 หน่วย

Ship girl 1070
Ikazuchi

Spirit of Torpedoes

Passive อิคาสึจิมีโอกาสที่จะทำดาเมจคริติคอล

จากการยิงตอร์ปิโดและการรบกลางคืน
เพิ่มขึ้น 12%/20%/28%

Ship girl 1071
Inazuma

Accidental Strike

Triggered เมื่อโจมตีในช่วงยิงต่อสู้ด้วยปืนใหญ่

มีโอกาส 15%/25/35% ที่จะพุ่งชนศัตรู
สร้างความเสียหาย 50%
ของพลังชีวิตที่เป้าหมายเหลืออยู่
โดยไม่สนค่าป้องกันศัตรู
และไม่สามารถหลบหลีกได้

Ship girl 1072
Ayanami

Asura of Solomon

Buff ในช่วงเวลากลางคืน อายานามิได้รับ

ค่าพลังปืนใหญ่, ค่าตอร์ปิโด, ค่าความแม่นยำ
และอัตราการหลบหลีก เพิ่มขึ้น 10%/20%/30%
และความเสียหายที่เธอสร้างในช่วงกลางคืน
จะไม่ลดลงตามพลังชีวิตของตนเองที่ลดลง
(แต่หากได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ก็จะไม่โจมตีในช่วงกลางคืนอยู่ดี)

Ship girl 1073
Shikinami

Spirit of Torpedoes

Passive ชิคินามิมีโอกาสที่จะทำดาเมจคริติคอล

จากการยิงตอร์ปิโดและการรบกลางคืน
เพิ่มขึ้น 12%/20%/28%

Ship girl 1074
Z1

Leader of Zerstörer

Buff เพิ่มค่าพลังโจมตี, ค่าตอร์ปิโด

และค่าต่อต้านเรือดำน้ำ
ให้กับเรือ Z-คลาส ในกองเรือทุกลำ 5%/8%/11%

Ship girl 1075
Z16

Minelaying

Buff เพิ่มค่าความแม่นยำให้กับเรือ Z-คลาส

ในกองเรือทุกลำ 6/8/10 หน่วย

Ship girl 1080
Z31

Elite of Zerstörer Buff เพิ่มค่าสถานะให้ Z31 ทีละอย่าง

ตามจำนวนเรือ Z-คลาสในกองเรือ
รวมถึงตัวเธอเองด้วย
โดยเริ่มจาก ค่าเกราะ, ค่าปืนใหญ่, ค่าตอร์ปิโด,
อัตราการหลบหลีก, ค่าความแม่นยำ และ
ค่าต่อต้านอากาศ โดยเพิ่มอย่างละ 10/20/30%
(ตัวอย่าง : หากมีสกิลนี้ที่เลเวล 3
และมีเรือ Z-คลาสอื่น 2 ลำ
รวมตัวเธอเป็น 3 ลำ เธอจะได้รับค่าเกราะ,
ค่าปืนใหญ่ และตอร์ปิโดอย่างละ 30%)

Ship girl 1081
Amethyst

Mysterious Taunt Passive เพิ่มโอกาสที่อเมทิสต์จะตกเป็น
เป้าการถูกโจมตี 10%/16%/22%

และเพิ่มค่าหลบหลีก 5%/8%/11%

Ship girl 1082
Glowworm

Fearless Strike

Triggered เมื่อโจมตีในช่วงยิงต่อสู้ด้วยปืนใหญ่

มีโอกาส 40% ที่โกลวเวิร์มจะพุ่งชนศัตรู
สร้างความเสียหาย 40/60/80%
ของค่าเกราะที่ตนเองมี
โดยไม่สนค่าป้องกันของศัตรู
และไม่สามารถหลบหลีกได้

Ship girl 1083
Javelin

Narrow Escape

Passive ค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นถาวร 5/8/11 หน่วย

และในแต่ละโหนดจะสามารถป้องกัน
ความเสียหายที่ทำให้ต้อง [ถอยกลับ] ได้ 1 ครั้ง
โดยลดค่าพลังชีวิตเหลือ 1
เมื่อได้รับความเสียหายดังกล่าว

Ship girl 1084
Juno

Submarine Specialist

Passive เพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเรือดำน้ำ

10/20/30%
และเพิ่มโอกาสหลบหลีกการโจมตีจากตอร์ปิโด
10/20/30%

Ship girl 1085
Jackal

Intercept and Escort

Triggered ในช่วงยิงต่อสู้ มีโอกาส 20/35/50%

ที่เมื่อเรือลำด้านบนตนเองถูกโจมตี
จะเคลื่อนตัวไปรับดาเมจแทน
และไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากดาเมจนั้น
โดยสกิลแสดงผลได้แค่ 1 ครั้ง ต่อ 1 โหนด
(หากเรืออยู่ในสภาพเสียหายหนัก
จะไม่แสดงผลสกิลนี้)

Ship girl 1089
Fletcher

Optimal Destroyer

Buff ทุกครั้งที่มีเรือคลาส Fletcher ลำใหม่

เพิ่มเข้ามาในหน้าสมุดสะสมเรือ (Illust)
มีผลเพิ่มค่าปืนใหญ่ / เกราะ / ต่อต้านอากาศยาน
แม่นยำ / หลบหลีก / ตอร์ปิโด / โชค
ให้แก่ตัว Fletcher ครั้งละ 0.34/0.5/1 หน่วย
(ค่ารวมที่เป็นเศษจะถูกปัดออก)

Ship girl 1093
Gearing

Cold War Pioneer

Passive เพิ่มค่าค้นหาให้ตนเอง 4/6/8 หน่วย

และเพิ่มค่าปืนใหญ่และค่าต่อต้านอากาศยาน
20%/40%/60% ของค่าค้นหาที่ตนเองมี

Ship girl 1098
Vauquelin

Contre-torpilleur

Buff เพิ่มค่าพลังปืนใหญ่ 3/5/7 หน่วย

ค่าตอร์ปิโด 2/4/6 หน่วย
และค่าหลบหลีกเฉพาะ
ต่อการถูกโจมตีด้วยตอร์ปิโด 15%/25%/35%
ให้แก่ตนเองและเรือพิฆาตที่อยู่ด้านข้าง

Ship girl 1099
Fantasque

High-speed Maneuver

Triggered มีโอกาส 15%/20%/25%

ที่จะหลบความเสียหายที่ได้รับ
โดยคิดโอกาสการหลบแยกครั้งกัน
แม้จะถูกโจมตีพร้อมกัน
โดยหลบการโจมตีด้วยสกิลทุกชนิดในเกมส์ได้
แม้กระทั่งสกิลที่มีผลยิงโดนเป้าหมายแน่นอน

Ship girl 1105
Vanguard

Royal Yacht

Triggered ยิ่งไกลจากจุดเริ่มต้นมากเท่าไหร่

จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
เพิ่มค่าเกราะ, ต่อต้านอากาศยาน,
แม่นยำ, หลบหลีก อย่างละ 1/2/3 หน่วย
ต่อจำนวนโหนดที่ห่างจากจุดเริ่มต้น 1 โหนด
เมื่อฝึกซ้อม (PVP) จะถือว่าอยู่ห่างออกไป
เต็มจำนวน 5 โหนด ทันที
และได้รับค่าประสบการณ์ใน PVP
เพิ่มขึ้น 5%/7%/9%

Ship girl 1106
Tennessee

Last T Word

??? เมื่อได้ T-Cross (สีเขียว)

ตนเองจะได้รับค่าพลังโจมตีและค่าแม่นยำ
เพิ่มขึ้นอย่างละ 20%/30%/40%

Ship girl 1108
Colorado

Big Seven

Triggered ในช่วงยิงปืนใหญ่ มีโอกาส 15%/15%/20%

ที่จะยิงโจมตี 1/2/2 เป้าหมาย
ในรูปแบบ Multi-Attack (ย้ายเป้าได้)
โดยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8%/12%/16%

Ship girl 1109
Maryland

Combative Mary Passive ทุกครั้งที่เรียนรู้สกิลแต่ละเลเวล

แมรี่แลนด์จะได้รับผลสกิล ดังนี้
Level 1 - ความเสียหายที่ได้รับ
มีผลด้านลบต่อดาเมจที่สร้างน้อยลง 67%
Level 2 - ความเสียหายที่ได้รับ
ไม่ส่งผลด้านลบต่อดาเมจที่สร้าง
Level 3 - ความเสียหายที่สร้าง
เพิ่มขึ้นตามความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 21%

Big Seven Triggered ในช่วงยิงปืนใหญ่ มีโอกาส 15%/15%/20%

ที่จะยิงโจมตี 1/2/2 เป้าหมาย
ในรูปแบบ Multi-Attack (ย้ายเป้าได้)
โดยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8%/12%/16%

Ship girl 117
Taiho

Shuttle Bombing Buff ไทโฮและเรือบรรทุกเครื่องบินทุกชนิด

ที่อยู่ลำดับล่างจากไทโฮ 1/2/3 ลำ
ได้รับค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้น 4/5/6 หน่วย
และสามารถโจมตีครั้งที่สอง
ในช่วง Shelling (ยิงปืนใหญ่) ได้
โดยการโจมตีครั้งที่สองทำดาเมจได้น้อยลง 50%

Ship girl 1123
Bogue

Anti-Submarine Escort Buff เรือดำน้ำศัตรูทุกลำได้รับผลดีบัฟ

สูญเสียค่าแม่นยำ 4/6/8 หน่วย
และค่าหลบหลีก 3/4/5 หน่วย

Ship girl 1124
Chaser

Anti-Submarine Escort Buff เรือดำน้ำศัตรูทุกลำได้รับผลดีบัฟ

สูญเสียค่าแม่นยำ 4/6/8 หน่วย
และค่าหลบหลีก 3/4/5 หน่วย

Ship girl 1135
London

Overpenetration Triggered เมื่อถูกโจมตี มีโอกาส 10%/20%/30%

ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับเกิน 5 หน่วย
ให้เหลือแค่ 5 หน่วย

Ship girl 1136
Kent

Overpenetration Triggered เมื่อถูกโจมตี มีโอกาส 10%/20%/30%

ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับเกิน 5 หน่วย
ให้เหลือแค่ 5 หน่วย

Ship girl 1141
Northampton

Support Escort ฺBuff เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้แก่ตนเอง

และเรือลำใกล้เคียง 6/8/10 หน่วย

Ship girl 1142
Houston

High-speed Shelling

Triggered มีโอกาส 20%/30%/40%

ที่จะโจมตีรุนแรงขึ้น 1.2/1.3/1.4เท่า

Ship girl 1143
New Orleans

Headless Horseman

Buff & Triggered เมื่อไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

จะเพิ่มค่าหลบหลีกให้แก่ตนเอง
และเรือที่อยู่ด้านข้างตนเอง 6/8/10 หน่วย
แต่หากได้รับบาดเจ็บแล้ว
จะเพิ่มค่าหลบหลีกให้เฉพาะตนเอง 3/4/5%

Ship girl 1162
Yat Sen

Unvanishable Will

Buff เพิ่มค่าเกราะ, หลบหลีก

และ ค่าต่อต้านอากาศยาน 3/4/5 หน่วย
ให้แก่เรือทุกลำในกองเรือ
และเพิ่มเป็น 3 เท่า สำหรับเรือสัญชาติจีน

Ship girl 1164
Akizuki

Direct Anti-Air Defense

Buff เพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานให้ตนเอง

และเรือลำด้านข้าง 6/7/9 หน่วย
การโจมตีด้วยตอร์ปิโดของอากิซึกิ
มีโอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น 9%/12%/15%

Ship girl 1183
Laffey

Fearless Kamikaze

Passive สกิลเพิ่มเอฟเฟคเสริมติดตัวตามเลเวลสกิล

ที่เลเวล 1 ค่าความเสียหายที่สร้างระหว่างต่อสู้
จะไม่ลดตามค่าพลังชีวิตของตนเองในปัจจุบัน
ที่เลเวล 2 เพิ่มโอกาสคริติคอล
ตามค่าพลังชีวิตที่สูญเสียไป
ที่เลเวล 3 เมื่อได้รับความเสียหายปานกลาง
จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี
ทางอากาศอีก

Ship girl 194
Albacore

Ace of Submarine

Passive อัลบาคอร์ได้รับค่าแม่นยำและโอกาสคริติคอล

เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ส่งไปต่อสู้ (Sortie)
สูงสุด 20000 ครั้ง
โดยเพิ่มค่าแม่นยำได้สูงสุด 5/8/12 หน่วย
และโอกาสคริติคอลได้สูงสุด 5%/8%/12%

Ship girl 195
Archerfish

Silent Hunter

Passive เมื่อโจมตีจะเล็งเป้าหมายไปยัง

เรือบรรทุกเครื่องบินก่อนเสมอ
และเพิ่มค่าแม่นยำให้ตนเอง 5/8/10 หน่วย
โดยหากการโจมตีนั้นติดผลคริติคอล
ดาเมจในครั้งนั้นจะรุนแรงเพิ่มขึ้น 1.05/1.1/1.2 เท่า

Ship girl 1197
U-47

Raid on
Scapa Flow

Passive ค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นถาวร 5/8/11 หน่วย

และโอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%/20%/25%

Wolfsrudel

ฺBuff เมื่อตั้ง U-boat เป็นเรือธง

จะเพิ่มค่าความแม่นยำ 1/2/2 หน่วย
x
[จำนวนเรือดำน้ำในกองเรือ]
และเพิ่มโอกาสคริติคอล 1/1/2 หน่วย
x
[จำนวนเรือดำน้ำในกองเรือ]
ให้แก่เรือดำน้ำทุกลำในกองเรือ

Ship girl 169
Yukikaze

The Miracle Ship

Debuff on Own Squadron
and
Buff on Oneself
ชีวิตของยูกิคาเสะนั้นเต็มไปด้วยความโชคดี

ดูดค่าโชคของเรือทุกลำในกองเรือ
มารวมไว้ที่ตัวเธอเอง
และทุกค่าโชค 15/12/9 หน่วย
จะเพิ่มค่าหลบหลีก 1%
(ตัวโชคดีจงออกไป, ท่าเรือจงปลอดภัย)

Ship girl 181
William D. Porter

Jinx

ฺDebuff on Own Squadron ด้วยความที่เธอเป็นเรือที่มีชีวิตสุดรันทด

สกิลนี้มีผลลดค่าโชคของทั้งกองเรือ
โดยมีผลลดค่าโชค -10/5/0 หน่วย
ซึ่งเมื่ออัพสกิลจนเต็มก็จะไม่มีผลใดๆอีกต่อไป
(แนะให้ใส่ไปคู่กับไทโฮ...)

Ship girl 278
Hoel

David Taffy 3

ฺPassive ในช่วงอีเว้นท์ฤดูหนาวปี 2016

เรือที่มีความสามารถนี้จะเพิ่มค่าความแม่นยำ
หลบหลีก และคริติคอลมากขึ้น 30%
โดยไม่สามารถอัพเกรดสกิลนี้ได้
และสกิลนี้จะหายไปหลังอีเว้นท์จบลง

Ship girl 279
Samuel B. Roberts

David Taffy 3

ฺPassive ในช่วงอีเว้นท์ฤดูหนาวปี 2016

เรือที่มีความสามารถนี้จะเพิ่มค่าความแม่นยำ
หลบหลีก และคริติคอลมากขึ้น 30%
โดยไม่สามารถอัพเกรดสกิลนี้ได้
และสกิลนี้จะหายไปหลังอีเว้นท์จบลง

Ship girl 280
Johnston

David Taffy 3

ฺPassive ในช่วงอีเว้นท์ฤดูหนาวปี 2016

เรือที่มีความสามารถนี้จะเพิ่มค่าความแม่นยำ
หลบหลีก และคริติคอลมากขึ้น 30%
โดยไม่สามารถอัพเกรดสกิลนี้ได้
และสกิลนี้จะหายไปหลังอีเว้นท์จบลง

Ship girl 298
Sükhbaatar

Fishing Passive ค่าโชคเพิ่มขึ้น 10/20/30 หน่วย

เมื่อ Sükhbaatar อยู่ในกองเรือและผู้การรบชนะ
จะเพิ่มโอกาส 10%/20%/30%
ที่จะดรอปเรือแรร์กว่าเดิม
โดยเมื่อสกิลแสดงผล
จะนับผลดรอปเรือเป็น 2 ครั้ง
ก่อนนำผลดรอปทั้ง 2 มาเปรียบเทียบกัน
และให้นับผลดรอปเรือ
ที่ระดับความหายากมากกว่า
เช่น ถ้าได้ทาคาโอะและ ซิกบีย์
ก็ได้เฉพาะทาคาโอะ
แต่ถ้าระดับความหายากเท่ากัน
ก็ได้เรือลำแรกเสมอ
เช่น ผลดรอปได้ทาคาโอะและรอยัลโอ้ค
ก็ได้เฉพาะทาคาโอะ
ถ้าผลดรอปได้รอยัลโอ้คกับทาคาโอะ
ก็ได้เฉพาะรอยัลโอ้ค
(ผู้เล่นไม่เห็นช่วงเทียบผลดรอปทั้ง 2 ครั้ง)

Ship girl 303
Odin

Fishery Protection Passive ลดโอกาสดรอปเรือแรห์ 10%/20%/30%

Ship girl 309
Novgorod

Balancing on The Sphere Passive เมื่อยิงโจมตีตอนกลางวัน

มีผลลดเพิ่มค่าหลบหลีก 10%
แต่จะลดค่าความแม่นยำ 10% เป็นการแลกเปลี่ยน
สกิลนี้แสดงผลซ้อนกันหลายครั้งไม่ได้

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.